Změny piktogramů od 1.ledna 2004 (OORG 9)

Změna symbolu:
2.7 stone pile  (3 kameny)                -> 2.6 boulder cluster (2 kameny)
6.4 single tree (trojuhelník s kolečkem ) -> 4.9 distinctive tree (strom)
4.8 copse       (troujhelnik s křížkem)   -> 4.8 copse (dva stromy)

Zrušené symboly (v OORGu 9 převedeny do skupiny národních symbolů sk. 7):
1.6  hřbítek   (7.1)
3.5  vodoteč   (7.2)
3.7  malá bažinka (náhrada - bažina)
4.6  paseka   (7.3)
4.10 úzký hustník (7.4)
6.5  solisko   (7.5)

Nové symboly:
5.7   tunel
5.10  průchod 
5.12  chodník 
5.14  potrubí
5.20  socha
5.23  podchod
5.24  schody
8.1   nizký
11.2. pod

převodní tabulka kódu symbolů:

Nové značené úseky:
Od kontroly ke kontrole
Povinný průchod mezi kontrolami
Povinná pasáž mezi kontrolami

Změny v používání sloupců:
Do sloupce E je možno uvádět značky ze sloupce D pro použití se snačkou MEZI (G)  nebo křižovatkou a vidlicí (F)
Do sloupce F (původně E) se zapisuje symbol křižovatky nebo vidlice