Version changes | Orienteering Organiser Version changes in Orienteering Organiser software Version changes in Orienteering Organiser software
2024-02-04 2022.00.09 Vylepšení: nacítání prihlášek z IOF XML.
2024-02-04 2022.00.09 Vylepšení: Export štafet do IOF XML.
2023-05-14 2022.00.06 Vylepšení: načítání SI průkazů ve Windows 11.
2023-05-14 2022.00.06 Vylepšení: Možnost posunout všechny startovní časy v jedné kategorii.
2023-05-14 2022.00.06 Vylepšení: Možnost vynechat vybraná startovní čísla (pokud chybí v sadě).
2023-05-14 2022.00.06 Oprava: V druhé a další etapě byly první 3 závodníci na lístečku mezičsů nesprávně uvedeni.
2022-03-18 2022.03 Vylepšení: Borland Database Engine (BDE) se již nepoužívá - data nejsou kompatibilní s poedchozími verzemi. Spouštit jako administrátor není potoeba.
2022-10-03 2019.00.02 Online WWW výsledky - Export XML pro Liveresul (použit IOF xml namespace)
2022-10-03 2019.00.02 Export XML: Person-Id pro Eesko and Slovensko generován jako zkratka oddílu a údaj reg.eíslo z poíhlášek
2022-03-15 2019.00.01 Oprava: Chybijící element 'Event' v exportu výsledku IOF XML (od BETA 2019.12)
2022-01-30 2019.00.00 Vylepšení: Nastavení zda klasifikovat všechny závodníky na trati se smyekami pokud prošli jakoukoliv platnou variantu
2021-05-29 2019.13 Nové: Klasifikace všech závodníku na trati se smyekami pokud prošli jakoukoliv platnou variantu
2021-05-29 2019.13 Nové: Export výsledku do Švýcarskho formátu
2021-05-20 2019.12 Oprava: Piktogramy se netiskly na mapu
2021-05-20 2019.12 Oprava: Výbir variant pro trati se smyekami
2020-09-20 2019.11 Vylepšení: Poeklad statusu komentáou k tratím k okni Komentáoe
2020-08-30 2019.10 Vylepšení: Poeklad statusu komentáou k tratím
2020-08-30 2019.10 Vylepšení: Kompletní poeklad do Maiarštiny
2020-08-02 2019.9 Vylepšení: Poeklad pro modul Konzultace tratí do Srbštiny
2020-04-28 2019.6 Vylepšení: Výmina dat s verzí Course Consultant zachovává data data závodu (závodníci, oddíly, atd.)
2020-03-22 2019.5 Update: Internetové úložišti funkení pro nový web www.orienteering-organiser.net
2019-11-24 2019.2 New: Automatický export výsledku ve formátu IOF XML
2019-04-29 2019.1 Nové: Automatický export výsledku ve volitelném formátu (formát archivu)
2019-03-03 2019 Vylepšení: Piktogramy dle normy 2018
2019-03-03 2019 Nové: Export výsledku jednotlivcu ve formátu IOF XML 3
2019-03-03 2019 Nové: Export tratí ve formátu IOF XML 3
2019-03-03 2019 Vylepšení: Export umístiní (napo. pro tisk diplomu mimo OORG)
2018-12-08 12.03.00 Improvement: Immediate recalucation of course lengths after map scale change
2018-12-08 12.03.00 Improvement: Prevent removal of a control point when control lock is active (only move was prevented previous versions)
2018-12-08 12.03.00 Fix: Prevent removal of a control from a course via local menu when course lock is active (only removal by pressing delete was prevented)
2018-12-08 12.03.00 Fix: Number of controls in class result header "k" was not translated
2018-12-08 12.03.00 Fix: Double dot ".." in IOF description header when "Show Year" was used
2018-12-08 12.03.00 Fix: Report "Statistics about leg.." did not translate word "courses" to German
2018-12-08 12.03.00 Fix: Dialog to confirm save data before closing app was only in English
2018-09-05 12.02.02 Oprava: Seznam kategorií a kontrol v okni tiksu piktogramu nebo maps byl neviditelný - od 12.02.01
2017-11-11 12.02.01 Zmina: Easový posun odstranin z exportu startovky do IOF XML (nyní pouze místní eas)
2017-11-11 12.02.01 Vylepšení: Když uživatel zvolil "Eíst eas startu" pro SPORTident a nenechal všechny závodníky orazit start, poté závodníci s chybijcím startem nemili ve výsledcích mezieas na první kontrolu (do poepoetu mezieasu). Chování "Eíst eas startu" zminino na "Start v prukazu má poednost"
2017-05-07 12.02.00 Vylepšení: Tisk lísteeku s mezieasy na 2 (pokladní) tiskárny z jednoho poeítaee
2017-04-20 12.01.01 Oprava: Sestavy exportované jako HTM byly ve fortmátu UTF8, ale hlavieka obsahovala WIndows-1250
2017-04-20 12.01.01 Vylepšení: Sestavy pro export XML obsahují nyní tlaeítko Export XML
2017-02-28 12.01.00 Vylepšení: OORG vyžaduje nyní automaticky "Spustit jako Administrátor"
2017-02-28 12.01.00 Nové: Export startovky ve formátu IOF XML 3 (pro import do ORISu) (v srozumitelném zobrazení v Chromu)
2017-02-28 12.01.00 Vylepšení: Výsledky ve formátu IOF mohou být zobrazeny ve srozumitelné formi v Chromu)
2017-02-28 12.01.00 Vylepšení: Poi exportu výsledku v IOF XML není potoeba rueni odstraoovat hlavieku sestavy
2017-02-28 12.01.00 Vylepšení: Lísteeek s mezieasy obsahuje jména vedoucích závodníku (konfigurovatelný poeet)
2017-02-28 12.01.00 Vylepšení: Lísteeek s mezieasy má poednastaven navigaení index (1-5 hvizdieek)
2017-02-28 12.01.00 Znovuzprovozniní: Webovém úložišti muže bý znovu použito (po migraci na Windows server)
2016-07-12 12.00.02 Oprava: Pooadí kontroly chybilo v piktogramech pro kopírku
2013-04-25 11.01.09 Vylepšení: Možnost importu "Mimo soutež" - použij pole notClassified v definici importu, poípustné hodnoty 0/1
2013-04-25 11.01.09 Vylepšení: Pokud poi importu závodníku jméno kategorie prázdné, automaticky se vynuluje se poíznak "biží" v etapi
2012-09-13 11.01.08 Vylepšení: Naeítání jmen oddílu z archivu oddílu poi importu závodníku, pokud seznam závodníku neobsahuje jméno oddílu
2012-04-20 11.01.07 Vylepšení: Možnost vložit kontrolu mezi uzly trati s motýlkem (neplést se smyekami).
2012-04-14 11.01.06 Oprava: start. eísla byla ignorována poi importu pokud bylo nastavemo používat stejná start. eísla pro všechny etapy
2012-04-14 11.01.05 Oprava: chyby ve výsledcách Animátoru pro závidníky mimo soutiž
2012-04-14 11.01.03 Oprava: ražení poi skorelaufu nad poeet kontrol v trati bylo ignorováno
2012-04-14 11.01.02 Oprava: tisk diplomu pro celkové výsledy byl špatni
2011-04-12 11.01.01 Oprava tisku lísteeku mezieasu pokud se tiskne více jak 1 vedle sebe
2011-04-12 11.01.01 Oprava naeítání rankingu z TXT souboru
2011-02-27 11.01.00 Etení SI prukazu 8,9 a pCard v extended módu
2010-03-21 10.03.01 Oprava Exportu tratí do IOF XML pro vícedenní závody
2009-09-21 10.03.00 Export tratí do IOF XML
2008-06-22 10.02.00 Možnost zadávat štafety do druhé a dalších etap.
2008-06-22 10.02.00 Možnost importu startovního pooadí, kde hodnoty nejsou zarovnané doprava.
2008-06-22 10.02.00 Oprava tisku grafu na lísteeku s mezieasy když byla jedna kontrola oražena dvakrát.
2008-06-22 10.02.00 Poeklad do Lotyštiny
2008-06-22 10.02.00 Polský help
2007-07-24 10.01.01 Možnost nastavit typ losování "Nelosovat" - kategorie HDR
2007-07-24 10.01.01 Oprava tisku diplomu (pokud více jak 2 kategorie).
2007-07-24 10.01.01 Srbský help
2007-04-16 10.01.00 Verze pro Windows Vista (help v .chm formátu)
2007-04-16 10.01.00 Animátor se schopnosti uložit postup nakreslený na internetu
2007-04-16 10.01.00 Možnost zjiš?ovat nedobihlé závodníky z logu z SI-Configu
2007-04-16 10.01.00 Startovní eíslo je dostupné na záložce poihlášky
2007-04-16 10.01.00 Rozlišení diskvaliface z disciplinárních duvodu a z duvodu chybného ražení (v Eeské verzi vždy DISK - možno nastavit v oorg.trf)
2007-04-16 10.01.00 Sestava výsledku s ražením pro skorelauf
2006-10-17 10.00.07 Italský poeklad a help
2006-10-17 10.00.07 Pokud se v trati se smyekama objevila nefunkení kontrola, závodník byl diskvalifikován. Opraveno.
2006-10-17 10.00.07 V sestavách byl nefuknení odkaz a stránky OORGu
2006-10-17 10.00.06 Úprava Animatoru pro skorelauf
2006-10-17 10.00.06 Úprava Animatoru, aby poeklad stránky fugoval správni i na Windows XP Home
2006-09-12 10.00.05 Dotaz na vyvolání www stránek Animátoru po jejich vytvooení
2006-09-12 10.00.05 Online WWW výsledky zobrazují desetiny
2006-08-09 10.00.04 Uložení informací pro externí software poi naetení eipu, pokud používá easomíra
2006-07-28 10.00.02 Tisk diplomu s vlatním pozadím
2006-07-28 10.00.02 Import výsledku z OE2003
2006-07-28 10.00.02 Online WWW výsledky: možnost nahrát na web obrázky vlajek státu jen jednou
2006-07-28 10.00.02 Možnost zaokrouhlení nebo ooezání desetin na sekundy poi mioení easomírou
2006-07-28 10.00.02 Úprava pro naeítání radiokontrol ze souboru Racomu pokud poeítate nemá žádný sériový port (nebylo možno v tomto poípadi)
2006-12-16 9.02.06 V sestavách byl nefuknení odkaz a stránky OORGu (od 9.02.04)
2006-12-16 9.02.06 Úprava Animatoru pro skorelauf
2006-12-16 9.02.06 Úprava Animatoru, aby poeklad stránky fugoval správni i na Windows XP Home
2006-09-12 9.02.05 Online WWW výsledk zobrazují desetiny
2006-06-17 9.02.04 Úprava pro naeítání radiokontrol ze souboru Racomu pokud poeítate nemá žádný sériový port (nebylo možno v tomto poípadi)
2005-10-05 9.02.02 Oprava nenaetení údaju poi opakovaném naeítání ražení z logu (chyba od 9.02.00) - nikoliv poi etení SI prukazu
2005-06-05 9.02.00 Komunikace se etecí jednotkou SI BSF 7
2005-06-05 9.02.00 Etení ražení z SI prukazu s eísly vitšímy jak 200.000 z SI jednotek v autosend módu (radio mezieasy)
2004-10-23 9.01.03 Zrychlení naeítání SI prukazu verze 6 a 7
2004-10-23 9.01.03 Možnost nastavení timeoutu pro naeítání SI prukazu v oorg.ini
2004-10-23 9.01.03 Zpracování 7-10 místných prukazu SI
2004-10-23 9.01.03 Nový formát EPL souboru (uložení informace ve formátu easu 12/24h)
2004-10-23 9.01.03 Vytváoení binárního logu bihem etení SI prukazu
2004-10-23 9.01.03 Pípnutí poi etení vráceného prukazu
2004-10-23 9.01.03 Úprava naeítaní SI prukazu pro spolupráci s Linux serverem Racomu
2004-10-23 9.01.03 Nemá-li závodník nalosován eas startu, poevezme se eas staru z SI prukazu (trati T)
2004-10-23 9.01.03 Zobrazování údaju SI prukazu v HH:MM:SS
2004-10-23 9.01.03 Oprava oznaeování štafet "Mimo soutiž"
2004-06-01 9.00.12 Úprava vzhledu stránek intenetových animací
2004-05-23 9.00.11 Možnost zápisu startovního easu závodníka na desetiny v okni Losování a Prezentace